Politika privatnosti

Odgovorno tijelo u pogledu zakona o zaštiti podataka, posebno Opće uredbe EU o zaštiti podataka (GDPR), je:

Tissa Imcut AG
Ernst Schneeberger
Webereistrasse 9
5727 Oberkulm
Phone: +41 62 739 20 90
E-mail: imcut@tissa.ch
WebSite : https://tissa-imcut.ch/

Opća napomena

Na osnovu člana 13. Saveznog ustava Švajcarske i propisa o zaštiti podataka Švajcarske Konfederacije (Zakon o zaštiti podataka, DSG), svako lice ima pravo na zaštitu svoje privatnosti, kao i na zaštitu od zloupotrebe svojih ličnih podataka. Operateri ovih stranica veoma ozbiljno shvataju zaštitu vaših ličnih podataka. S vašim ličnim podacima postupamo povjerljivo iu skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka kao i ovom politikom privatnosti. U saradnji sa našim hosting provajderima, ulažemo sve napore da što bolje zaštitimo baze podataka od neovlašćenog pristupa, gubitka, zloupotrebe ili falsifikovanja. Napominjemo da prijenos podataka na Internetu (npr. komunikacija putem e-pošte) može imati sigurnosne nedostatke. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana nije moguća. Korištenjem ove web stranice pristajete na prikupljanje, obradu i korištenje podataka u skladu sa sljedećim opisom. Ova web stranica se općenito može posjetiti bez registracije. Podaci kao što su stranice kojima se pristupa ili imena datoteka kojima se pristupa, datum i vrijeme pohranjuju se na serveru u statističke svrhe, a da ti podaci nisu direktno povezani s vašom osobom. Lični podaci, posebno ime, adresa ili adresa e-pošte prikupljaju se koliko je to moguće na dobrovoljnoj osnovi. Bez vašeg pristanka, podaci neće biti proslijeđeni trećim licima.

Obrada ličnih podataka

Lični podaci su bilo koja informacija koja se odnosi na identificiranu osobu ili osobu koja se može identificirati. Subjekt podataka je osoba o kojoj se obrađuju lični podaci. Obrada uključuje svako rukovanje ličnim podacima, bez obzira na sredstva i postupke koji se koriste, posebno pohranjivanje, otkrivanje, pribavljanje, brisanje, skladištenje, modificiranje, uništavanje i korištenje ličnih podataka. Lične podatke obrađujemo u skladu sa švicarskim zakonom o zaštiti podataka. Nadalje, u mjeri iu mjeri u kojoj je primjenjiv EU GDPR, obrađujemo lične podatke u skladu sa sljedećim pravnim osnovama u vezi sa čl. 6 (1) GDPR:

Saglasnost (čl. 6, st. 1, st. 1 lit. a. DSGVO) – Subjekat podataka je dao saglasnost za obradu ličnih podataka koji se odnose na njega za određenu svrhu ili svrhe.

Izvršenje ugovora i predugovornih zahtjeva (čl. 6 stav 1, str. 1 lit. b. DSGVO) – Obrada je neophodna za izvršenje ugovora u kojem je subjekt podataka strana ili za izvršenje predugovornog mjere poduzete na zahtjev subjekta podataka.

Pravna obaveza (čl. 6 (1) str. 1 lit. c. DSGVO) – Obrada je neophodna za poštovanje zakonske obaveze kojoj kontrolor podleže.

Zaštita vitalnog interesa (čl. 6 (1) str. 1 lit. d. DSGVO) – Obrada je neophodna radi zaštite vitalnog interesa subjekta podataka ili drugog fizičkog lica.

Legitimni interesi (čl. 6 (1) str. 1 lit. f. DSGVO) – Obrada je neophodna da bi se zaštitili legitimni interesi kontrolora ili treće strane, osim ako ti interesi nisu prevladani interesima ili osnovnim pravima i slobodama subjekta podataka koji zahtijevaju zaštitu ličnih podataka.

Postupak prijave kao predugovornog ili ugovornog odnosa (čl. 9, st. 2, t. b DSGVO) – U slučaju posebnih kategorija ličnih podataka u smislu čl. 9 (1) DSGVO (npr. zdravstveni podaci, kao što je status teškog invaliditeta ili etničko porijeklo) traže se od podnositelja zahtjeva kako bi kontrolor podataka ili subjekt podataka mogao ostvariti prava koja mu pripadaju prema zakonu o radu i socijalnoj i socijalnoj zaštiti zakona i ispuni svoje obaveze u vezi s tim, njihova obrada se vrši u skladu sa čl. 9 (2) lit. b. DSGVO, u slučaju zaštite vitalnih interesa podnosilaca zahtjeva ili drugih lica prema čl. 9 st. 2 lit. c. DSGVO ili za potrebe preventivne zdravstvene zaštite ili medicine rada, za procjenu radne sposobnosti zaposlenog, za medicinsku dijagnostiku, njegu ili liječenje u zdravstvenom ili socijalnom sektoru ili za upravljanje sistemima i uslugama u zdravstvenom ili socijalnom sektoru u skladu sa čl. 9 st. 2 lit. h. DSGVO. U slučaju saopštavanja posebnih kategorija podataka na osnovu dobrovoljnog pristanka, njihova obrada se zasniva na čl. 9 st. 2 lit. a. DSGVO. DSGVO. Lične podatke obrađujemo onoliko koliko je potrebno za odgovarajuću svrhu ili svrhe. U slučaju dugotrajnijih obaveza zadržavanja zbog zakonskih i drugih obaveza kojima podliježemo, shodno tome ograničavamo obradu.

Relevantne pravne osnove

U skladu sa čl. 13 DSGVO, obavještavamo vas o pravnoj osnovi naše obrade podataka. Ukoliko pravni osnov nije naveden u politici privatnosti, važi sledeće: Pravni osnov za dobijanje saglasnosti je čl. 6(1)(a) i čl. 7 DSGVO, pravni osnov za obradu za obavljanje naših usluga i provođenje ugovornih mjera i odgovaranje na upite je čl. 6(1)(b) DSGVO, pravni osnov za obradu za izvršavanje naših zakonskih obaveza je čl. 6(1)(c) DSGVO, a pravni osnov za obradu radi zaštite naših legitimnih interesa je čl. 6(1)(f) DSGVO. U slučaju da vitalni interesi subjekta podataka ili drugog fizičkog lica čine obradu ličnih podataka neophodnom, čl. 6 (1) lit. d DSGVO služi kao pravni osnov.

Sigurnosne mjere

Preduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u skladu sa zakonskim zahtjevima, uzimajući u obzir stanje tehnike, troškove implementacije i prirodu, obim, okolnosti i svrhe obrade, kao i različite vjerovatnoće nastanka i obim ugrožavanja prava i sloboda fizičkih lica, kako bi se osigurao nivo zaštite primjeren riziku. Mjere uključuju, posebno, zaštitu povjerljivosti, integriteta i dostupnosti podataka kontrolom fizičkog i elektronskog pristupa podacima, kao i pristupom, unosom, otkrivanjem, osiguranjem dostupnosti i segregacijom podataka. Nadalje, uspostavili smo procedure kako bismo osigurali ostvarivanje prava subjekata podataka, brisanje podataka i odgovore na kompromitaciju podataka. Nadalje, zaštitu osobnih podataka uzimamo u obzir već pri razvoju ili odabiru hardvera, softvera i procesa u skladu s principom zaštite podataka, kroz dizajn tehnologije i kroz standardne postavke prilagođene zaštiti podataka.

Prijenos ličnih podataka

U toku naše obrade ličnih podataka može se desiti da se podaci prenesu ili otkriju drugim organima, preduzećima, pravno nezavisnim organizacionim jedinicama ili licima. Primaoci ovih podataka mogu uključivati, na primjer, pružaoce usluga kojima je povjerena IT zadaća ili pružaoce usluga i sadržaja koji su integrirani u web stranicu. U takvim slučajevima postupamo u skladu sa zakonskim zahtjevima i, posebno, zaključujemo odgovarajuće ugovore ili sporazume koji služe za zaštitu vaših podataka s primateljima vaših podataka.

Obrada podataka u trećim zemljama

Ako obrađujemo podatke u trećoj zemlji (tj. izvan Europske unije (EU), Europskog ekonomskog prostora (EEA)) ili se obrada odvija u kontekstu korištenja usluga trećih strana ili otkrivanja ili prijenosa podataka drugim licima, subjektima ili kompanijama, to se radi samo u skladu sa zakonskim zahtjevima. Podložno izričitom pristanku ili ugovorno ili zakonski zahtijevanom prijenosu, podatke obrađujemo samo u trećim zemljama sa priznatim nivoom zaštite podataka, ugovornom obvezom prema tzv. standardnim zaštitnim klauzulama Evropske komisije, uz prisustvo potvrda ili obvezujućih internih podataka pravila zaštite (čl. 44 do 49 DSGVO, informativna stranica Komisije EU: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Politika privatnosti za kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje sadrže podatke sa posjećenih web stranica ili domena i pohranjuju ih pretraživač na korisnikovom računalu. Primarna svrha kolačića je pohranjivanje informacija o korisniku tokom ili nakon njegove posjete u okviru online ponude. Pohranjene informacije mogu uključivati, na primjer, postavke jezika na web stranici, status prijave, korpu za kupovinu ili mjesto na kojem je video gledan. Pojam kolačići također uključuje druge tehnologije koje obavljaju iste funkcije kao i kolačići (npr. kada se podaci o korisniku pohranjuju pomoću pseudonimnih mrežnih identifikatora, koji se također nazivaju “korisnički ID-ovi”). Razlikuju se sljedeće vrste kolačića i funkcije:

Privremeni kolačići (također: kolačići sesije): privremeni kolačići se brišu najkasnije nakon što korisnik napusti online ponudu i zatvori svoj pretraživač.

Trajni kolačići: Trajni kolačići ostaju pohranjeni čak i nakon zatvaranja pretraživača. Na primjer, status prijave se može sačuvati ili se željeni sadržaj može prikazati direktno kada korisnik ponovo posjeti web stranicu. Isto tako, interesi korisnika koji se koriste za mjerenje raspona ili marketinške svrhe mogu se pohraniti u takav kolačić. Kolačići prve strane: Kolačiće prve strane postavljamo sami.

Kolačići treće strane (također: kolačići treće strane): Kolačiće treće strane uglavnom koriste oglašivači (tzv. treće strane) za obradu korisničkih informacija.

Neophodni (također: neophodni ili apsolutno neophodni) kolačići: Kolačići mogu biti apsolutno neophodni za rad web stranice (npr. za pohranjivanje prijava ili drugog unosa korisnika ili iz sigurnosnih razloga).

Kolačići za statistiku, marketing i personalizaciju: Nadalje, kolačići se općenito koriste i u kontekstu mjerenja raspona i kada se interesi ili ponašanje korisnika (npr. gledanje određenog sadržaja, korištenje funkcija itd.) na pojedinačnim web stranicama pohranjuju u korisničkom profilu. Takvi profili se koriste, na primjer, da korisnicima pokažu sadržaj koji odgovara njihovim potencijalnim interesima. Ovaj proces se naziva i „praćenjem“, odnosno praćenjem potencijalnih interesa korisnika. U mjeri u kojoj koristimo kolačiće ili tehnologije “praćenja”, obavijestit ćemo vas posebno u našoj izjavi o zaštiti podataka ili u kontekstu pribavljanja pristanka. Napomene o pravnim osnovama: Pravna osnova na kojoj obrađujemo vaše lične podatke pomoću kolačića zavisi od toga da li pitati vas za pristanak. Ako je to slučaj i pristajete na korištenje kolačića, pravni osnov za obradu vaših podataka je vaš izjavljeni pristanak. U suprotnom, podaci koji se obrađuju uz pomoć kolačića obrađuju se na temelju naših legitimnih interesa (npr. u poslovanju naše online ponude i njenom poboljšanju) ili, ako je korištenje kolačića neophodno za ispunjavanje naših ugovornih obaveza. Period skladištenja: Osim ako vam ne pružimo eksplicitne informacije o periodu skladištenja trajnih kolačića (npr. u kontekstu takozvanog prihvatanja kolačića), pretpostavite da period skladištenja može biti do dve godine. Opće informacije o opozivu i prigovoru (opt-out): ovisno o tome da li se obrada temelji na pristanku ili zakonskom dopuštenju, imate mogućnost u bilo kojem trenutku opozvati svaki pristanak koji ste dali ili uložiti prigovor na obradu vaših podataka pomoću kolačića tehnologije (koji se zajedno nazivaju “opt-out”). U početku možete izjaviti svoj prigovor putem postavki vašeg pretraživača, npr. deaktiviranjem korištenja kolačića (pri čemu to također može ograničiti funkcionalnost naše online ponude). Prigovor na korištenje kolačića u svrhe internetskog marketinga također se može izjaviti putem raznih usluga, posebno u slučaju praćenja, putem web stranica https://optout.aboutads.info i https://www.youronlinechoices .com/. Osim toga, možete dobiti daljnje upute o tome kako uložiti prigovor u kontekstu informacija o pružateljima usluga i korištenim kolačićima. Obrada podataka o kolačićima na osnovu pristanka: Koristimo proceduru upravljanja pristankom na kolačiće, u okviru koje se može dobiti i poništiti pristanak korisnika za korištenje kolačića, odnosno obrade i pružatelja usluga navedenih u postupku upravljanja pristankom na kolačiće. od strane korisnika. Ovdje se pohranjuje izjava o pristanku kako ne bi morali ponavljati svoj upit i kako bi mogli dokazati pristanak u skladu sa zakonskom obavezom. Pohranjivanje se može odvijati na strani servera i/ili u kolačiću (tzv. opt-in kolačić, ili uz pomoć sličnih tehnologija), kako bi se korisniku ili njegovom uređaju mogao dodijeliti pristanak. U zavisnosti od pojedinačnih informacija o pružaocima usluga upravljanja kolačićima, važe sljedeće informacije: Trajanje pohrane pristanka može biti do dvije godine. Ovdje se formira i pohranjuje pseudonimni identifikator korisnika sa vremenom pristanka, informacijama o obimu pristanka (npr. koje kategorije kolačića i/ili pružatelja usluga) kao i pretraživač, sistem i krajnji uređaj koji se koristi. Vrste podataka obrađeni: Podaci o upotrebi (npr. posjećene web stranice, interes za sadržaj, vrijeme pristupa), meta/komunikacijski podaci (npr. informacije o uređaju, IP adrese). Subjekti podataka: Korisnici (npr. posjetioci web stranice, korisnici online usluga). Pravna osnova: Pristanak ( Član 6, stav 1, tačka 1, lit. a. DSGVO), Legitimni interesi (član 6, stav 1, str. 1 lit. f. DSGVO).

Politika privatnosti za SSL/TLS enkripciju

Ova web stranica koristi SSL/TLS enkripciju iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivog sadržaja, kao što su zahtjevi koje nam šaljete kao operateru stranice. Šifrovanu vezu možete prepoznati po činjenici da se adresna linija pretraživača mijenja iz “http://” u “https://” i po simbolu katanca u liniji vašeg pretraživača. Ako je aktivirana SSL ili TLS enkripcija, treće strane ne mogu čitati podatke koje nam šaljete.

Politika privatnosti za serverske log fajlove

Provajder ove web stranice automatski prikuplja i pohranjuje informacije u takozvanim serverskim log datotekama, koje nam vaš pretraživač automatski prenosi. Ovo su:

tip pretraživača i verzija pretraživača

Korišćen operativni sistem

URL upućivača

Ime hosta računara koji pristupa

Vrijeme zahtjeva servera

Ovi podaci se ne mogu dodijeliti određenim osobama. Ovi podaci se ne spajaju s drugim izvorima podataka. Zadržavamo pravo da ove podatke provjerimo retrospektivno ako saznamo za određene indikacije nezakonite upotrebe.

Politika privatnosti za kontakt obrazac

Ako nam pošaljete upite putem obrasca za kontakt, vaše podatke iz obrasca za upit, uključujući kontakt podatke koje ste tamo naveli, pohranit ćemo u svrhu obrade upita i u slučaju dodatnih pitanja. Ne prosljeđujemo ove podatke bez vašeg pristanka.

Politika privatnosti za kontradiktorne reklamne poruke

Zabranjeno je korištenje kontakt podataka objavljenih u okviru obaveze impresuma za slanje reklamnih i informativnih materijala koji nisu izričito traženi. Operateri stranica izričito zadržavaju pravo da poduzmu pravne radnje u slučaju neželjenog slanja reklamnih informacija, poput neželjene e-pošte.

Upotreba Google reCAPTCHA

Koristimo “Google reCAPTCHA” (u daljem tekstu “reCAPTCHA”) na našim web stranicama. Provajder je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, u daljem tekstu “Google”. Svrha reCAPTCHA je da provjeri da li unos podataka na naše web stranice (npr. u kontakt obrazac) vrši čovjek ili automatizirani program. U tu svrhu, reCAPTCHA analizira ponašanje posjetitelja web stranice na osnovu različitih karakteristika. Ova analiza počinje automatski čim posjetitelj web stranice uđe na web stranicu. Za analizu, reCAPTCHA procjenjuje različite informacije (npr. IP adresu, vrijeme koje je posjetilac web stranice proveo na web stranici ili pokrete miša koje je napravio korisnik). Podaci prikupljeni tokom analize prosljeđuju se Googleu. ReCAPTCHA analize rade u potpunosti u pozadini. Posjetioci web stranice nisu obaviješteni da se vrši analiza. Obrada podataka je zasnovana na čl. 6 st. 1 lit. f DSGVO. Operater web stranice ima legitiman interes da zaštiti svoje web ponude od zlonamjernog automatskog špijuniranja i od SPAM-a. Za više informacija o Google reCAPTCHA i Googleovoj politici privatnosti, pogledajte sljedeće linkove: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i https://policies.google.com/terms?hl= de.

Politika privatnosti za Google Analytics

Ova web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analitike koju pruža Google Ireland Limited. Ako se kontrolor podataka na ovoj web stranici nalazi izvan Europskog ekonomskog prostora ili Švicarske, tada obradu podataka Google Analytics provodi Google LLC. Google LLC i Google Ireland Limited se u daljem tekstu nazivaju “Google”. Dobivena statistika nam omogućava da poboljšamo našu ponudu i učinimo je zanimljivijom za vas kao korisnika. Ova web stranica također koristi Google Analytics za analizu tokova posjetitelja na više uređaja, koja se provodi putem korisničkog ID-a. Ako imate Google korisnički račun, možete deaktivirati analizu korištenja na različitim uređajima u postavkama pod “Moji podaci”, “Lični podaci”. Pravni osnov za korištenje Google Analytics je čl. 6 st. 1 str. 1 lit. f DS-GVO. IP adresa koju prenosi vaš pretraživač kao dio Google Analytics neće biti spojena s drugim podacima iz Googlea. Napominjemo da je na ovoj web stranici Google Analytics proširen kodom “_anonymizeIp();” kako bi se osiguralo anonimno prikupljanje IP adresa. To znači da se IP adrese obrađuju u skraćenom obliku, što znači da se ne mogu povezati sa određenom osobom. Ako se podaci prikupljeni o vama odnose na osobu, to se odmah isključuje i lični podaci se brišu odmah. Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa će se prenijeti na Google server u SAD-u i tamo skratiti. U ime operatera ove web stranice, Google će koristiti ove informacije u svrhu procjene vašeg korištenja web stranice, sastavljanja izvještaja o aktivnostima web stranice i pružanja drugih usluga koje se odnose na aktivnost web stranice i korištenje interneta operateru web stranice. Google Analytics koristi kolačiće. Informacije koje generira kolačić o vašem korištenju web stranice bit će prenesene i pohranjene od strane Googlea na serverima u Sjedinjenim Državama. Možete odbiti upotrebu kolačića odabirom odgovarajućih postavki na vašem pretraživaču, ali imajte na umu da ako to učinite možda nećete moći koristiti punu funkcionalnost ove web stranice. Također možete spriječiti prikupljanje podataka koje generira kolačić i koji se odnose na vašu upotrebu web stranice (uključujući vašu IP adresu) za Google i obradu ovih podataka od strane Googlea preuzimanjem i instaliranjem dodatka za preglednik koji je dostupan na sljedećem linku: Onemogući Google Analytics. Osim toga, također možete spriječiti korištenje Google Analytics klikom na ovaj link: Onemogući Google Analytics. Ovo će sačuvati takozvani opt-out kolačić na vašem nosaču podataka, koji sprečava obradu ličnih podataka od strane Google Analytics. Imajte na umu da ako izbrišete sve kolačiće na svom terminalnom uređaju, ovi kolačići za isključivanje će također biti izbrisani, tj. morat ćete ponovo postaviti kolačiće za isključivanje ako želite nastaviti s sprečavanjem ovog oblika prikupljanja podataka. Kolačići za isključivanje postavljaju se po pretraživaču i računaru/krajnjem uređaju i stoga se moraju aktivirati zasebno za svaki pretraživač, računar ili drugi krajnji uređaj.

Google Tag Manager

Google Tag Manager je rješenje s kojim možemo upravljati takozvanim web oznakama putem sučelja i tako, na primjer, integrirati Google Analytics i druge Google marketinške usluge u našu online ponudu. Sam Tag Manager, koji implementira oznake, ne obrađuje nikakve lične podatke korisnika. Što se tiče obrade ličnih podataka korisnika, pogledajte sljedeće informacije o Google uslugama. Smjernice za korištenje: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Upotreba Matoma

Ova web stranica koristi Matomo (ranije Piwik), softver otvorenog koda za statističku analizu prometa posjetitelja. Matomo koristi takozvane kolačiće, koji su tekstualne datoteke smještene na vašem računalu, kako bi pomogle web stranici da analizira kako korisnici koriste stranicu. Informacije koje generira kolačić o vašem korištenju web stranice pohranjuju se na poslužitelju u Njemačkoj. IP adresa je anonimizirana odmah nakon obrade i prije nego što se pohrani. Imate opciju da spriječite instalaciju kolačića promjenom postavki softvera vašeg pretraživača. Željeli bismo istaći da ako promijenite ovu postavku, možda neće biti dostupne sve funkcije ove web stranice. Možete odlučiti da li se jedinstveni kolačić za web analizu može pohraniti u vaš pretraživač kako bi se omogućilo operateru web stranice da prikuplja i analizira različite statističke podatke.

Autorska prava

Autorska prava i sva druga prava na sadržaj, slike, fotografije ili druge datoteke na web stranici pripadaju isključivo operateru ove web stranice ili posebno imenovanim nositeljima autorskih prava. Za umnožavanje svih datoteka potrebno je prethodno dobiti pismenu saglasnost nosioca autorskih prava. Svako ko počini povredu autorskih prava bez pristanka dotičnog nosioca autorskog prava može biti odgovoran krivičnom gonjenju i eventualno odšteti.

Općenito odricanje od odgovornosti

Sve informacije na našoj web stranici pažljivo su provjerene. Ulažemo sve napore da osiguramo da informacije koje pružamo budu ažurne, tačne i potpune. Ipak, pojava grešaka se ne može u potpunosti isključiti, pa ne možemo garantovati potpunost, tačnost i ažurnost informacija, uključujući i novinarsko-uredničku prirodu. Zahtjevi za odgovornost u vezi sa štetom uzrokovanom upotrebom bilo koje pružene informacije, uključujući bilo koju vrstu informacija koje su nepotpune ili netačne, će stoga biti odbijene. Izdavač može mijenjati ili brisati tekstove po vlastitom nahođenju i bez prethodne najave i nije dužan ažurirati sadržaj ove web stranice. Upotreba ili pristup ovoj web stranici je na vlastitu odgovornost posjetitelja. Izdavač, njegovi klijenti ili partneri nisu odgovorni za štete, kao što su direktne, indirektne, slučajne, posljedične ili kaznene štete, koje su navodno uzrokovane posjetom ovoj web stranici i shodno tome ne preuzimaju nikakvu odgovornost za takvu štetu. Izdavač također ne prihvaća nikakvu odgovornost ili odgovornost za sadržaj i dostupnost web stranica trećih strana kojima se može pristupiti putem vanjskih veza na ovoj web stranici. Operateri povezanih stranica su isključivo odgovorni za njihov sadržaj. Izdavač se stoga izričito ograđuje od svih sadržaja trećih strana koji mogu biti relevantni prema krivičnom zakonu ili zakonu o odgovornosti ili koji mogu vrijeđati uobičajenu pristojnost.

Promjene

Ovu politiku privatnosti možemo izmijeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Primjenjuje se trenutna verzija objavljena na našoj web stranici. Ukoliko je izjava o zaštiti podataka dio ugovora s vama, obavijestit ćemo vas o promjeni putem e-pošte ili na drugi odgovarajući način u slučaju ažuriranja.

Pitanja za službenika za zaštitu podataka

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zaštitom podataka, napišite nam e-mail ili kontaktirajte direktno odgovornu osobu u našoj organizaciji koja je navedena za zaštitu podataka na početku politike privatnosti. Izvor: SwissAnwalt