Lokacije

TISSA ImCut AG je zastupljena na dvije lokacije u Evropi.

Tissa ImCut AG Switzerland

Sjedište TISSA ImCut AG nalazi se u Oberkulmu.

Emir Todorovac

lic. iur., EMBA
Generalni direktor, izvršni direktor

Adis Zrno

Voditelj Službe za korisnike

Tissa Bosnia d.o.o. 

Bosanskohercegovačka podružnica TISSA BOSNIA d.o.o. nalazi se u Novom Travniku.

Emir Todorovac

CEO
Bosanska podružnica

Adis Zrno

Tehnicki direktor
Bosanska podružnica