Lokacije

TISSA ImCut AG je zastupljena na dvije lokacije u Evropi.

Tissa ImCut AG Switzerland

Sjedište TISSA ImCut AG nalazi se u Oberkulmu.

Niklaus Boss

lic. iur., EMBA
Generalni direktor, izvršni direktor

Joel Sagliocco

Šef prodaje
Član Upravnog odbora

Tissa Bosnia d.o.o. 

Bosanskohercegovačka podružnica TISSA BOSNIA d.o.o. nalazi se u Novom Travniku.

Emir Todorovac

CEO
Bosanska podružnica

Adis Zrno

Tehnicki direktor
Bosanska podružnica